Navoi Asarlar Bibliografiyasi
Devonlar
1. "Ilk devon" 1465-1466.

2. "Badoe’ul bidoya" “Boshlang`ich Ijodlar” - 1465/66-1480/81

3. “Navodirun – nihoya” "Еng Nodir She`rlar" ~1480

4. “Xazoyinul maoniy” "Ma`nolar xazinasi" (Chor devon) 1492 – 1498/99

“G`aroibus –sig`ar" "Bolalik Ajoibotlari"
“Navodirush Shabob” "Yigitlik nodirliklari"
“Badoe’ul – vasat” "O’rta yosh badealari"
“Favoyidul kibar” "Keksalik foydalari"

5. "Devoni Foniy" 1496 (fors tilida)

6. Xamsa
"Hairatul – abror" "Yaxshilar Hairati" 1483
"Layli va Majnun" 1484
"Farhod va Shirin" 1484
"Sab’ai Sayyora" "Etti sayora" 1485
"Saddi Iskandariy" 1485

She’riy Asarlar
7. “Lisonut tayr” "Qushlar tili" 1498/99
8. "Chihl Hadis" “Qirq Hadis” 1481/82


Nasr, Didaktik va Falsafa asarlar

9. “Majolisun nafois” "Nafis tab`ilar majlisi" 1491/92-1498/99

10. “Muhokamatul – lug’atayn” "Ikki til haqida muhokama" 1499 dekabr

11. "Mezonul avzon" “Vaznlar tarozusi” 1492

12. "Risolan Muammo" "Muammolar haqida risola" 1492

13. “Mahbubul Qulub” "Qalblar mahbubi" 1500-1501

14. “Xamsatul – mutahayyirin” "Besh Hayrat" 1492/93-1495/96

15. “Holoti Sayid Hasan Ardasher” 1490/91

16. “Holoti Pahlavon Muhammad” 1491/95

17. “Munshaot” "Maktublar to’plami" 1491/92

18. "Vaqfiya" 1481/82

19. “Tarixi anbiyo va Hukamo” "Anbiyo va Hukamolar tarixi" 1485 -1498/99

20. “Tarixi muluki Ajam” "Eron podshohlari tarixi" 1485 1498/99

21. "Nazmul - javohir" “Gavharlar shodasi” 1485

22. "Nasoimul muhabbat" “Sevgi shabadalari” 1495/96

23. "Sirojul Muslimin" “Musulmonlar charog’i” 1499/1500

24. Munojotnoma 1499/1500

25. “Forsiy Munshaot” "Forscha maktublar to’plami" (fors tilida) yil aniqlanmangan va qo’lyozmasi hozircha hech erda yo’luqmadi

26. “Fusuli Arbaz” ”To’rt fasl” yil aniqlanmangan va qo’lyozmasi hozircha hech erda yo’luqmadi

Познакомься с народом
Напишите мне

Сайт управляется системой uCoz